Zavřít
Skyřická 44, Most
776 832 891

  • Tábor se uskuteční od 19.7. – 23.7. 2021
  • Je vhodný pro děti od 6 let jak pro začátečníky tak i pro pokročilé hráče
  • Sraz dětí každy den od 8:30- 9:00
  • Odchod dětí každý den v 16:00 – 16:30
  • Tábor se ponese v duchu celotýdenní týmové hry založené na osvojení a rozvoji golfových dovedností a pohybových schopností formou her
  • Součástí příměstského tábora je také výlet do mostecké Jump Arény, který se uskuteční ve čtvrtek 22.7.2021
  • Tábor bude zakončen vyhlášením a odměněním vítězného týmu a předáním diplomů všem zúčastněným dětem
  • V rámci příměstského tábora bude pro děti zajištěn každý den oběd, ovoce, svačina a pitný reži.
  • V případě nutnosti jsme schopni zapůjčit dětem golfové vybavení
  • První den kempu je třeba přinést vyplněné čestné prohlášení zákonného zástupce (najdete v příloze, bude případně možné vyplnit i na místě) o tom, že dítě absolvovalo antigenní či PCR test, prodělalo onemocnění COVID-19 v zákonné lhůtě či je očkováno

Cena příměstského tábora je 2750,-

Níže přiloženou přihlášku prosím zasílejte do 10.7. 2021 na email: marinkov.naty@gmail.com

Stáhnout přihlášku
Stáhnout čestné prohlášení